source: trunk/src/map/inc/node_info.php@ 7734

Last change on this file since 7734 was 7734, checked in by janveeden, 13 years ago

Starting up app gives little help in the top info bar. Selected view (gebruiker, beheerder) stored in cookie. Node info distinguishes types of nodes (cluster, single) now too.

  • Property svn:eol-style set to native
File size: 1.9 KB
Line 
1<?php
2if(isset($_GET['view']))
3{
4 setcookie("view", $_GET['view']);
5 $view = $_GET['view'];
6}
7else
8{
9 if(isset($_COOKIE['view']))
10 {
11 $view = $_COOKIE['view'];
12 }
13 else
14 $view = "gebruiker";
15}
16
17//TYPES van nodes. 'cluster' is een cluster node. 'single' is een individuele node.
18if(!isset($_GET['type']))
19{
20 echo <<<EOF
21 <div id="nodeinfo">
22 <b>Mouse over</b> een node voor meer informatie.<br/><br/>
23 <b>Klik</b> op een node om deze te selecteren.<br/><br/>
24 Gebruik de <b>zoekfunctie</b> om de een specifieke node te zoeken.
25 </div>
26 <div id="timestamp">
27 Laatste update: 15:42 <br/>
28 Do 25 maart
29 </div>
30EOF;
31
32}
33elseif($_GET['type'] == "single")
34{
35 if($view == "beheerder")
36 {
37 echo <<<EOF
38 <div id="nodeinfo">
39 <h1>Nodenaam</h1>
40 <h2>
41 Locatie: Oude Adeweg Leiderdorp <br/>
42 Meer info: <br/>
43 >>>>>>: <br/>
44 >>>>>>: <br/>
45 >>>>>>: <br/>
46 >>>>>>: <br/>
47
48 BEHEERDERSVIEW
49 </h2>
50 </div>
51 <div id="timestamp">
52 Laatste update: 15:42 <br/>
53 Do 25 maart
54 </div>
55EOF;
56 }
57 elseif($view == "gebruiker")
58 {
59 echo <<<EOF
60 <div id="nodeinfo">
61 <h1>Nodenaam</h1>
62 <h2>
63 Locatie: Oude Adeweg Leiderdorp <br/>
64 Meer info: <br/>
65 >>>>>>: <br/>
66 >>>>>>: <br/>
67 >>>>>>: <br/>
68 >>>>>>: <br/>
69
70 GEBRUIKERSVIEW
71 </h2>
72 </div>
73 <div id="timestamp">
74 Laatste update: 15:42 <br/>
75 Do 25 maart
76 </div>
77EOF;
78 }
79}
80elseif($_GET['type'] == "cluster")
81{
82 if($view == "beheerder")
83 {
84 echo <<<EOF
85 <div id="nodeinfo">
86 <h1>Nodes:</h1>
87 <h2>
88 Lijst met nodes in deze cluster<br/>
89
90 BEHEERDERSVIEW
91 </h2>
92 </div>
93 <div id="timestamp">
94 Laatste update: 15:42 <br/>
95 Do 25 maart
96 </div>
97EOF;
98 }
99 elseif($view == "gebruiker")
100 {
101 echo <<<EOF
102 <div id="nodeinfo">
103 <h1>Nodes:</h1>
104 <h2>
105 Lijst met nodes in deze cluster<br/>
106
107 GEBRUIKERSVIEW
108 </h2>
109 </div>
110 <div id="timestamp">
111 Laatste update: 15:42 <br/>
112 Do 25 maart
113 </div>
114EOF;
115 }
116}
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.