You are here

Privacy Verklaring

Verklaring betreffende de bescherming van persoonsgegevens
Stichting Wireless Leiden
================================================

Stichting Wireless Leiden neemt de bescherming van persoonsgegevens zeer 
serieus. De volgende principes liggen ten grondslag aan de manier waarop 
wij deze bescherming in acht nemen:
1. U hebt recht op duidelijke informatie over de manier waarop wij met 
uw persoonsgegevens omgaan. We zullen steeds transparant met u 
communiceren over welke informatie we verzamelen, wat we ermee doen, met 
wie we de informatie delen en met wie u contact op kunt nemen indien u 
zich zorgen maakt.
2. Wij zullen alle redelijke stappen ondernemen om uw informatie tegen 
misbruik te beschermen en deze te beveiligen. Passende technische en 
organisatorische maatregelen zullen worden genomen om persoonsgegevens 
te beveiligen.
3. Wij zullen voldoen aan alle toepasselijke wetgeving inzake 
gegevensbescherming en regelgeving en wij zullen samenwerken met de 
betreffende autoriteiten. In gevallen waarin wetgeving inzake 
gegevensbescherming niet voorziet, zullen we handelen in overeenstemming 
met algemeen aanvaarde beginselen voor de bescherming van gegevens.
Laatste update: 12 februari 2020

In deze verklaring wordt aangegeven welke soorten persoonsgegevens we 
verzamelen en hoe we die informatie gebruiken en beschermen.

WAARIN VOORZIET DEZE VERKLARING?
Deze verklaring is van toepassing op persoonsgegevens die worden 
verzameld door Wireless Leiden in verband met het beheer van het WiFi 
netwerk in Leiden en omgeving.

UW INSTEMMING
Door het gebruik van toegang tot het netwerk van Stichting Wireless 
Leiden, stemt u in met de gebruikersvoorwaarden en heeft u kennis kunnen 
nemen van deze verklaring. Indien u er niet mee instemt dat uw 
persoonsgegevens op deze manier worden gebruikt, maak dan geen gebruik 
van het netwerk van Stichting Wireless Leiden en verstrek ook op geen 
andere manier informatie aan Stichting Wireless Leiden.
Stichting Wireless Leiden zal alleen uw persoonsgegevens verzamelen en 
gebruiken met in achtneming van de toepasselijke wet- en regelgeving. 
Het systeem verzameld geen informatie over de personen in het gebied dat 
gedekt wordt.
Indien u wilt voorkomen dat uw smartphone of tablet verbinding probeert 
te maken met het Wireless Leiden netwerk, wat veel smartphones doen ook 
als het scherm is uitgeschakeld, stel dan uw apparatuur in op 
vliegtuigstand. Dit voorkomt elke communicatie met externe systemen.

HOE GEBRUIKEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?
Uw persoonsgegevens (het MAC-adres en de naam van het apparaat) worden 
uitsluitend tijdelijk en  decentraal, dat wil zeggen op de individuele 
toegangspunten (nodes),  opgeslagen voor zover dat noodzakelijk is voor 
de technische werking van Wireless Leiden. Voor het oplossen van 
technische problemen kunnen deze tijdelijk en niet langer dan 
noodzakelijk worden uitgebreid met aanvullende persoonsgegevens.

WELKE INFORMATIE VERZAMELEN WIJ?
In deze verklaring betekent uw “persoonsgegevens”: informatie of 
informatieonderdelen waarmee u geïdentificeerd kunt worden. Standaard 
zijn dit het MAC-adres en de naam van de apparaten die verbonden zijn 
met een Free WiFi Leiden acces point.

MET WIE DELEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?
Wij delen uw persoonsgegevens met niemand.

HET BEVEILIGEN VAN PERSOONSGEGEVENS
Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om uw 
persoonsgegevens te beveiligen. Toegang tot de nodes en daarmee tot uw 
persoonsgegevens is beperkt om ongeoorloofde toegang, wijziging of 
misbruik te voorkomen en is alleen toegestaan aan onze vrijwilligers op 
een ‘need-to-know’ basis.

HET VERWIJDEREN VAN UW PERSOONSGEGEVENS
Uw persoonsgegevens worden automatisch verwijderd indien het voor de 
(technische) werking van het netwerk van Wireless Leiden niet langer 
noodzakelijk is om ze te behouden, maar in elk geval binnen 30 dagen. Na 
verwijdering van uw persoonsgegevens zijn deze gegevens niet langer voor 
ons of derden toegankelijk.

WIJZIGINGEN IN ONZE VERKLARING
Wij kunnen deze verklaring van tijd tot tijd wijzigen door de 
bijgewerkte versie op de website te plaatsen.