You are here

Over Wireless Leiden

Lees ook eens onze flyer ("opslaan als")

Missie, visie en strategie
 
De Stichting Wireless Leiden heeft een open, goedkoop, snel draadloos netwerk tot stand gebracht voor de stad Leiden en de omliggende dorpen. Het is een lokaal netwerk, dat technisch naadloos aansluit op Internet, maar ook gebruikt kan worden voor gratis lokale communicatie in de Leidse regio. Wireless Leiden is een organisatie zonder winst oogmerk, die volledig draait op professionele vrijwilligers en streeft naar het realiseren en in stand houden van de draadloze infrastructuur.
Al onze software, technologische – en organisatorische kennis is vrij beschikbaar voor anderen onder een ‘open source license’ van Stichting Wireless Leiden.
 
Wij zijn een Stichting zonder winstoogmerk en menen dat dit essentieel is voor het succes van het project en voor het beheersen van de kosten ervan. Wij bouwen geen geïsoleerde ‘hot spots’, integendeel, wij stellen draadloos verbonden nodes op. Deze nodes zijn de toegangspunten tot het netwerk voor huizen en kantoren in de directe omgeving van de node. Ook mobiele gebruikers en bezoekers / toeristen met een laptop kunnen verbinding maken. Voor verbinding met Internet via het netwerk is het niet noodzakelijk, dat elke node zelf een Internet verbinding heeft. Een beperkt aantal toegangspoorten volstaat.
Op dit moment zijn meerdere toegangspoorten naar het Internet operationeel. Individuele gebruikers kunnen ook hun eigen Internet-verbinding delen, niet alleen met hun directe buren, maar ook met mensen aan de andere kant van de stad. Wij willen dat dit lokale netwerk gemakkelijk en gratis toegankelijk is, zowel voor het maken van een verbinding, voor het leveren van informatie en diensten en voor het ontwikkelen van en experimenteren met nieuwe toepassingen. Het project wordt gedragen door samenwerking en enthousiasme van vrijwilligers, bedrijven en organisaties.
De kosten worden laag gehouden door gebruik te maken van goedkope hardware, open standaarden, open source software – en vooral vrijwilligers: in een coöperatieve, planmatige aanpak, zonder winst oogmerk.
 
Vrijwilligersorganisatie
 
De kern van Wireless Leiden wordt gevormd door een groep professionele vrijwilligers met ervaring en kennis van een heel scala van disciplines, zoals radiotechniek, netwerkplanning, beheer en public relations.
 
Formeel zijn wij een stichting, in tegenstelling tot een vereniging met leden, om snel te kunnen beslissen en formaliteiten tot een minimum te beperken. Omdat wij geen commerciële belangen hebben, kunnen we gemakkelijk samenwerken zowel met commerciële als niet commerciële partijen. In dit verband dient met name genoemd te worden de samenwerking met Hogeschool Leiden in o.a. het FreeDiscovery project, www.freediscovery.nl.
Wij stimuleren en bevorderen commerciële activiteiten door anderen rondom ons netwerk en als neveneffecten (spin-offs). Wij publiceren onze ervaringen en de door ons ontwikkelde kennis op onze websites: http://www.wirelessleiden.nl, http://wiki.wirelessleiden.nl en http://svn.wirelessleiden.nl/svn .
 
Getrouw aan de open source filosofie, verwachten wij niet dat anderen het wiel weer opnieuw moeten uitvinden. Wij moedigen serieuze en enthousiaste mensen in andere plaatsen aan om ons project te kopiëren en bevindingen naar ons terug te koppelen (feedback).
 
Coöperatieve structuur, sociaal netwerk
 
De kosten van een WiFi netwerk kunnen minimaal zijn, ten dele omdat niet betaald hoeft te worden voor een zendvergunning. WiFi maakt namelijk gebruik van een gratis frequentie-band: iedereen mag die band gebruiken. Natuurlijk heeft dit zowel voordelen als ook nadelen: het signaal van de één is de ruis voor de ander, zodat het risico aanwezig is dat WiFi aan zijn eigen succes ten onder gaat. Vandaar dat een gecoördineerde aanpak noodzakelijk is. Ook is één samenhangend netwerk veel waardevoller voor alle gebruikers in vergelijking met (vele) individuele draadloze oplossingen. Neem het voorbeeld van een bedrijf met twee kantoren in de stad. Zonder een onderlinge zichtlijn kunnen de kantoren geen rechtstreekse, draadloze verbinding maken. Maar de kantoren kunnen (wel) verbonden worden via het netwerk van Wireless Leiden en dat niet alleen, zij zijn (dan) tevens verbonden met vele andere locaties in de stad.
 
Onze aanpak is er op gericht om het aantrekkelijker te maken voor iedere geïnteresseerde partij om mee te doen met het netwerk, liever dan te proberen in hun ééntje te WiFi’en. Vandaar onze oproep aan bedrijven, de universiteit, het stadsbestuur, organisaties en burgers om aan te haken. Een coöperatieve non-profit aanpak maakt het ook mogelijk om gratis toegang te krijgen tot strategische hoge punten om nodes te plaatsen. In tegenstelling tot een bedrijf met winstoogmerk, dat zal moeten betalen voor toegang tot een dak. Bijna alle kosten zijn voor apparatuur van de nodes. Wij menen dat een non-profit (en coöperatieve) benadering van de WiFi-infrastuctuur duurzamer is: de WiFi band is een gedeeld medium, niemand heeft een monopolistische aanspraak, dus coöperatie / samenwerking is noodzakelijk.
 
Aanpak Basis-netwerkstructuur
 
Onze aanpak was om eerst een basis-netwerkinfrastructuur te realiseren, met als doel de hele stad te bedekken. We hebben een ‘raster’ van ‘ideale’ punten over de (hele) stadskaart gelegd, gebaseerd op een onderlinge afstand van zo’n 800 meter. We proberen een node dicht bij het‘ideale’ punt te plaatsen, maar dat hangt natuurlijk ook af van de mogelijkheden, die ons geboden worden door de gebruikers, samenwerkende bedrijven en organisaties.
 
Voorbeelden van gebruik van het netwerk:

  • toeristen en bezoekers die willen internetten,
  • bedrijven en particulieren die tijdelijk niet de beschikking hebben over hun internetverbinding door storing of verhuizing,
  • bedrijven die een VPN (virtual private netwerk) met hun werknemers thuis wilden opzetten
  • internetverbinding bij sportevenementen buitenshuis
  • scholen met meerdere dependances die hun netwerken willen koppelen,
  • de Openbare Bibliotheek met meerdere dependances en standplaatsen van de bibliotheek bus
  • zorgcentra voor ouderen (onderling verbonden administratie systemen, verbindingen met de bibliotheek en kerken).
  • Thuis gebruikers (veel mensen willen vanuit hun huis verbinding met Wireless Leiden, hoofdzakelijk om gratis te kunnen internetten of een verbinding met andere gebruikers op te zetten.

Onderzoek en Ontwikkeling
 
Het WiFi netwerk van Wireless Leiden biedt de unieke mogelijkheid om nieuwe technieken en toepassingen te ontwikkelen en te testen. Daarom werken wij samen met meerdere onderzoek instellingen, zoals de Hogeschool Leiden, het “Centre for Technology and Innovation Management’ (CeTIM), het ‘Instituut voor Maatschappelijke Innovatie’, (IMI), het ‘Leiden Institute of Advanced Computer Science’ (LIACS).
 
Uitbreiding naar de omliggende gemeenten
 
Vele kleinere plaatsen rondom Leiden hebben zich aangesloten bij het Wireless Leiden initiatief, aanvankeljik omdat daar in het geheel geen snelle Internet-verbinding beschikbaar was. In de gemeenten Kaag&Braassem, Aalsmeer, Katwijk aan Zee, Kaag, Oegstgeest, Leiderdorp en Zoeterwoude zijn nodes geplaatst, die verbonden zijn met het netwerk van Wireless Leiden.