You are here

Nieuwe wegen voor WL

Sinds de oprichting van Wireless Leiden in 2002 hebben onze vrijwilligers met veel succes gewerkt aan een innovatief, open en gratis WiFi-netwerk voor Leiden en de (wijde) omgeving. WiFi is inmddels ongeveer synoniem met "internet". Tijd voor het inslaan van een nieuwe richting. We houden een basisnetwerk in stand, zodat er een platform is voor nieuwe projecten die van deze infrastructuur gebruik kunnen maken. Nieuwe projecten waar we nu aan willen werken zijn o.a. een open systeem voor nauwkeurige plaatsbepaling (GNSS RTK, met centimeter-nauwkeurigheid, gebruikmakend van het Franse "Centipede" project) en toepassingen van open-source drone-technologie, in combinatie met nauwkeurige plaatsbepaling. Vrijwilligers die hier aan mee willen werken zijn van harte welkom! En we staan open voor het inbrengen van nieuwe ideeen voor open source projecten met maatschappelijke relevantie (duurzaamheid in brede zin).