You are here

Wireless Leiden genomineerd voor uitkering uit wensenfonds Rabobank!

De nominatiecommissie van het Wensenfonds van de Rabobank Leiden - Katwijk is op 18 januari j.l. bijeen geweest om de 57 ingediende wensen, ingediend in het kader van het wensenfonds, te beoordelen. 34 hiervan zijn genomineerd voor de stemronde. De door de afdeling Oegstgeest van Wireless Leiden ingediende wens om het parkeerterrein naast de Rabobank, tevens de marktplaats van Oegstgeest, van (gratis) WiFi met internet te voorzien is een van de genomineerde wensen!
Vanaf 10 t/m 24 februari mogen de leden van Rabobank Leiden-Katwijk hun stem uitbrengen.
Per categorie kan 1 stem worden uitgebracht. Er zijn 4 categorie├źn:
- Buurt & Wijk (9 genomineerden (waaronder Wireless Leiden))
- Onderwijs (6 genomineerden)
- Sport & Cultuur (13 genomineerden)
- Zorg (6 genomineerden)
Alle genomineerden zijn vanaf 5 februari zichtbaar op de site van de Rabobank Leiden - Katwijk. Om het spannend te maken wordt er op 18 februari een tussenstand gepubliceerd.

Wij bevelen onze wens van harte aan bij de leden van de Rabobank Leiden - Katwijk! Zijn mogen -zoals gezegd - de uiteindelijke winnaars kiezen.