You are here

Wireless Leiden zorgt voor WiFi in Olympisch Dorp

Vrijwilligers van Wireless Leiden, in samenwerking met AnyWi Technologies B.V., zorgen er voor dat er WiFi-Internet beschikbaar is in het “Olympisch Dorp” van het European Youth Olympic Festival (EYOF). Het gaat om meer dan duizend kamers op de Uithof en de Internationale Campus van de Universiteit Utrecht. Het WiFi-netwerk moet in enkele dagen tijd worden geinstalleerd en operationeel zijn, inclusief de beveiliging en het monitoring systeem. Voor de beveiliging wordt gebruik gemaakt van het 'eduroam' systeem van Surfnet.

“Als het allemaal lukt zal het een huzarenstukje zijn”, zegt Henk Uittenbogaard, voorzitter van Wireless
Leiden en directeur van AnyWi. “Alles moet meteen werken, we krijgen in een klap enkele duizenden nieuwe gebruikers op het systeem”. Er is door medewerkers van AnyWi en vrijwilligers van Wireless Leiden enkele
maanden aan de voorbereiding gewerkt, waarbij honderden accesspoint-systemen zijn gebouwd voor installatie in de kamers verspreid over 12 verschillende gebouwen. Deze week (vanaf 8 juli 2013) vindt de uitrol plaats en zondag 14 juli 2013, als de sporters arriveren, moet het systeem in de lucht zijn.
Het EYOF-festival vindt plaats van 14 – 19 juli in Utrecht.


Hieronder staat een korte video-impressie van dit grote project.


Er is door de jonge atleten druk gebruik gemaakt van de access points, zoals blijkt uit een aantal hieronder weergegeven gedetailleerde momentopnamen op woensdag 17 juli.

Om 22:00 uur waren er per access point gemiddeld bijna vijf apparaten online! Totaal waren er toen bijna 1500 apparaten online. Het aantal acceess points dat wegens storingen (meestal losgetrokken kabels) offline was is verwaarloosbaar klein.


Statusoverzicht WiFi APs EYOF; woe 17-07

Status WiFi APs wo 17-07-2013

16.00 hr

18.00 hr

20.00 hr

22.00 hr

Beds

APs Geplaatst

APs Online 22.00 hr

APs Offline 22.00 hr

Devices online

Devices per bed online

Avg # devices/AP

Devices online

Devices per bed online

Avg # devices/AP

Devices online

Devices per bed online

Avg # devices/AP

Devices online

Devices per bed online

Avg # devices/AP

Bolognalaan - La Capanna SpaceBoxen

233

54

50

4

169

73%

3.4

169

73%

3.4

196

84%

3.9

276

118%

5.5

Cambridgelaan - Bisschoppen

117

42

40

2

108

92%

2.7

71

61%

1.8

172

147%

4.3

201

172%

5.0

Oude Cambridgelaan - Laagbouw

54

16

15

1

63

117%

4.2

35

65%

2.3

33

61%

2.2

53

98%

3.5

Oude Cambridgelaan - Bridges

55

20

16

4

42

76%

2.6

22

40%

1.4

27

49%

1.7

55

100%

3.4

Tibeert

224

24

24

115

51%

4.8

62

28%

2.6

125

56%

5.2

167

75%

7.0

Reinart

91

12

12

36

40%

3.0

39

43%

3.3

82

90%

6.8

98

108%

8.2

Hermeline

485

52

52

130

27%

2.5

106

22%

2.0

202

42%

3.9

268

55%

5.2

Coppe

52

5

5

13

25%

2.6

12

23%

2.4

23

44%

4.6

20

38%

4.0

Muurhuizen

331

36

36

69

21%

1.9

60

18%

1.7

110

33%

3.1

114

34%

3.2

Bruun

398

35

33

2

95

24%

2.9

112

28%

3.4

111

28%

3.4

137

34%

4.2

Belijn

114

10

8

2

12

11%

1.5

19

17%

2.4

32

28%

4.0

59

52%

7.4

Cuwaert

81

8

8

17

21%

2.1

20

25%

2.5

28

35%

3.5

34

42%

4.3

2,002

314

299

15

869

43%

2.8

727

36%

2.3

1,141

57%

3.6

1,482

74%

4.7