You are here

Commerciële Stads-WiFi gedoemd te mislukken

Pogingen om op commerciële basis gratis Stads-WiFi aan te bieden zijn
gedoemd te mislukken. Dit concludeert Wireless Leiden op basis van
talrijke pogingen in de afgelopen jaren.

Daarentegen is een coöperatieve
aanpak, gericht op maatschappelijk rendement in plaats van financieel
gewin wel kansrijk, zoals het voorbeeld van de tienjarige Stichting
Wireless Leiden laat zien.

Recent liet de gemeente Teylingen de alternatieven nog eens op een
rijtje zetten door een extern adviesbureau. Ook zij concludeerden dat
een commerciële aanpak financieel niet uit kan.
Teylingen werkt nu samen met Wireless Leiden: vrijwilligers doen het
werk, bedrijven en organisaties sponsoren de apparatuur en
gebouweigenaren stellen gratis locaties ter beschikking. Eerder koos de
gemeente Zoeterwoude voor een soortgelijke aanpak.

Henk Uittenbogaard, voorzitter van Wireless Leiden vat zijn conclusies
kernachtig samen:
"Regelmatig zien we pogingen van 'slimme' ondernemers
die verwachten rijk te worden van gratis WiFi. Ze onderschatten aan de
ene kant de kosten van het inrichten en beheren van zo'n netwerk en aan
de andere kant verwachten ze teveel van de inkomsten."

Anders dan bij 3G- en 4G-netwerken zijn veel opstelpunten nodig vanwege
het veel lagere zendvermogen en de aanwezigheid van
privé-wifi-netwerkjes die dezelfde kanalen gebruiken en dus storen. Het
vinden van geschikte locaties voor de "hotspots" is een lastig en
tijdrovend karwei. Ook de beheerskosten zijn hoog door het grote aantal
locaties.

Daarnaast schatten de ondernemers de te verwachten opbrengsten uit
advertenties veel te hoog in. Het is een teken aan de wand dat grote
telecombedrijven zich terugtrekken uit de 'hotspot'-markt.