Activiteiten 2008
Overzicht activiteiten Wireless L­eiden in 2008.

Algemeen

- Wireless Leiden heeft in 2008 twee vrijwilligers verloren. Dirk Los, een van onze meest actieve vrijwilligers, kwam om bij een noodlottig auto-ongeval.
Pieter André de la Porte, actief bij Wireless Oegstgeest (NodeVergilius) is bij een ongeluk op zee om het leven gekomen.

Organisatie en Professionalisering:

- We zijn het jaar begonnen met het ontwikkelen van de organisatie "professionalisering") waarbij in grote lijnen het advies in het rapport Blaauwberg ("Toekomstvisie Wireless Leiden") werd gevolgd. Hiervoor werd samengewerkt met de Stichting Living Lab. De coördinator van Living Lab werkte tevens enkele uren per
week aan het vinden van een financiële basis voor het bouwen, beheren en onderhouden van een kwalitatief hoogwaardig netwerk. Ook voor het professioneel opzetten van de vrijwilligersorganisatie hoopten we op de inzet van een LivingLab medewerker. In het voorjaar 2008 vertrok de coördinator bij LivingLab en ook de potentiële medewerker voor vrijwilligersbeleid bleek toch niet beschikbaar. We verwachten in 2009 deze
draad weer op te pakken samen met LivingLab in het bedrijfsverzamelgebouw "Nieuwe Energie".
- Er is samenwerking met "WAVeS" (sinds begin 2009 “iDOE”) gezocht naar mogelijkheden om nieuwe vrijwilligers te werven. Er is een aantal profielen van vacatures op de website van WAVeS gezet. Dit heeft nog geen concrete resultaten opgeleverd.
- In 2008 trad Rick van der Zwet toe tot het bestuur van de stichting. Tevens heeft het bestuur de onderlinge taakverdeling onder de loep genomen.
- Het FreeDiscovery project van de Hogeschool Leiden is een tweede fase ingegaan op basis van een nieuwe subsidie van de Stichting Innovatie Alliantie. Dit project loopt nog tot medio 2010. Het accent ligt op het ontwikkelen van innovatieve toepassingen samen met het bedrijfsleven.
- Een ander Hogeschool Leiden project om authentificatie via het 802.1x-protocol en daarmee o.a. "Eduroam" via het netwerk van Wireless Leiden mogelijk te maken is van start gegaan. Een eerste fase (afstudeerwerk Richard van Mansom) werd in juni succesvol afgerond. Verder uitwerking vindt plaats als gesubsidieerd project. Dit kan naar verwachting in 2009 voltooid worden met de oplevering van een prototype. In
dit project wordt door Hogeschool Leiden samengewerkt met bedrijfsleven en Surfnet.
- We hebben weer een actieve redactionele en inhoudelijke bijdrage geleverd aan de nieuwsbrieven van FreeDiscovery die door de Hogeschool Leiden worden uitgegeven.
- Met Hogeschool Leiden en ROC Leiden is een begin gemaakt met het opzetten van een servicedesk voor Wireless Leiden als leer-werkomgeving ("Digitale Poort Leiden"). Deze servicedesk zal voorjaar 2009 ingericht worden in het bedrijfsverzamelgebouw 'Nieuwe Energie'. Ter voorbereiding hebben we een monitoring systeem opgezet (zie verderop).
- Met wethouder M. Witteman (Economische Zaken) is gesproken over het belang van Wireless Leiden voor de stad en het vergroten van de zichtbaarheid van het netwerk. Hier gaan we in 2009 actief mee aan de slag. De gemeente (afdelingen Economische Zaken en Cultuur & Educatie) heeft een belangrijke faciliterende en stimulerende rol gespeeld, o.a. door het samenbrengen van partijen (071-ICT café, Living Lab), het verstrekken van financiële middelen voor een aantal specifieke deelprojecten en het op kritieke momenten beschikbaar stellen van huisvesting.
- Het gehele jaar (met uitzondering van de vakantie-periode en feestdagen) is een wekelijks inloopspreekuur gehouden in het pand aan de Langebrug 56a dat bij Wireless Leiden in gebruik is. Dit pand is door de gemeente Leiden tijdelijk ter beschikking gesteld. Het werd begin januari 2008 betrokken, maar zal in het voorjaar van 2009 weer ontruimd moeten worden.

Veiligheid:

- Er hebben zich geen noemenswaardige veiligheidsincidenten voorgedaan.
- De risico-inventarisatie en evaluatie is bijgewerkt.
- Besloten is om geen "betonvoetjes" meer te gebruiken bij de nodebouw, gezien de
risico's bij transport via ladders.
- Er is aandacht besteed aan de eventuele gevaren, verbonden aan de aanwezigheid van GSM- en UMTS-masten op locaties waar nodes staan of gebouwd worden. Er is een passage hierover in het veiligheidsplan van Wireless leiden opgenomen.
- Op een locatie werd de aanwezigheid van asbest geconstateerd. We zullen onze bezoeken aan deze locatie zoveel mogelijk beperken. Het probleem is gemeld aan de gebouwbeheerder en maatregelen zijn in voorbereiding.

Netwerkonderhoud en -verbetering:

- De node "Rustenborch" is verplaatst van de locatie Rustenborch naar de locatie Van Wijckerslooth. Het gebouw waarop de node stond was gereed voor de sloop en is kort na de ontmanteling van de node gesloopt.
- De nodes "Unigor" en "Thomas" hebben een upgrade gekregen. Van een PC is overgeschakeld naar een "soekris" (een 'embedded' systeem zonder draaiende onderdelen).
- De node "Lijtweg" is geheel herbouwd en sterk gemoderniseerd. In plaats van drie pc's staan er nu twee masten met "soekrissen".
- Bij de modelwoning van de flat aan het Pergolesipad is een node (af)gebouwd en voorzien van een proxyserver (voor internet-toegang).
- Op het zorghuis Parelvissers is een hulpnode gebouwd voor de verbindingen met Pergolesipad en Voorschoten.
- Op de Hogeschool Leiden is een dubbele node “NodeDirkLos” (een volgens klassiek concept en een naar een nieuw ontwerp) gebouwd.
- De node aan het Plantsoen is na lange tijd weer in de lucht gebracht, na een verbouwing van het gebouw waar hij op stond.
- De internetverbinding bij de Hooglandse Kerk heeft een upgrade ondergaan.
- Bij de school Woutertje Pieterse is een nieuwe proxyserver (internetverbinding) gerealiseerd.
- De node Xant in het centrum, bij de Nieuwe Rijn, is gebouwd.
- De toegang tot Internet is verbeterd door uitbreiding van het aantal gateways. Met XS4All wordt gesproken over continuering van de sponsoring. Een drietal bedrijven (IMI, Cope, Switch) sponsort met ingang van 2009 een internetverbinding.
- Er is een server ingericht voor het monitoren van de werking van het netwerk. De hardware werd gesponsord door Novell/Intel en de server is geplaatst in het datacentre van Joost BV. De server is zowel aan het Wireless Leiden netwerk verbonden als aan internet. De monitoring en de analyse van het gebruik zal verder
uitgebouwd worden in 2009.
- Wireless Voorschoten heeft een eerste node ("NodeHofland") gebouwd met ondersteuning van Wireless Leiden.

Overige projecten:

- Een nieuw node-concept ("IRIS") is gedefinieerd en een project om een prototype te bouwen is gestart door een afstudeerder van Hogeschool Leiden. Dit betreft zowel de ontwikkeling van de softwareconfiguratie als het bouwen van een “nodemachinefabriek” en prototype. Dit prototype zal voorjaar 2009 opgeleverd worden.
- Er is een presentatie gehouden ter voorbereiding van een project om het netwerk van Wireless Leiden in samenwerking met het ROC te gaan beheren.
- Een project met als doel de harde schijven, in nodes die van een PC gebruik maken, te vervangen door Compact Flash kaartjes is gestart en is goed gevorderd. De betrouwbaarheid van het netwerk is hiermee verbeterd.
- Een project om video-streaming via het netwerk van Wireless Leiden / Wireless Jacobswoude mogelijk te maken is gestart. Een eerste doelstelling is het verzorgen van videobeelden tijdens zeilwedstrijden op het Braassemermeer en de Westeinderplas.
- Bij de "Gouden Spike" atletiekwedstrijden was er weer draadloos internet via Wireless Leiden.
- Er is gewerkt aan een verdere uniformering van de hardware van de nodes van Wireless Leiden. In het kader van dit project is ook een presentatie gehouden.
- Er is een eerste versie gemaakt van een nieuwe, dynamische, weergave van de nodes va Wireless Leiden op een kaart ("nodemap").
- Er is een project gestart om, in samenwerking met de Hogeschool Leiden en het ROC, de kamers van een aantal verzorgingshuizen in Leiden en Alphen van draadloos internet te voorzien.
- De configuratie-database waarin de gegevens van alle nodes zijn opgeslagen zal worden gemoderniseerd. Dit project is in 2008 gestart en zal naar verwachting in 2009 afgerond kunnen worden.
- Voor de website is een nieuw content management systeem (op basis van Drupal) opgezet, de nieuwe website is begin 2009 online gegaan.
- We hebben een plan gemaakt voor het opzetten van 'Wireless Paramaribo'. Dit krijgt een vervolg in 2009.

PR:

- Optreden in tv-programma 'Kassa' over de mogelijkheden van WiFi voor internet op het platteland. Wireless Jacobswoude / Bilderdam is een mooi voorbeeld hoe je dat samen, draadloos, kunt regelen.
- Een artikel in het AD over het zelf maken van antennes.

Korte vooruitblik op 2009
- Bij de eind 2008 nog lopende projecten is hierboven al vermeld dat ze naar verwachting in 2009 voltooid zullen worden.
- De node op het Stadhuis zal een upgrade ondergaan en een “demo-node” worden.
- Ook op het gebied van netwerkonderhoud en -verbetering staan diverse activiteiten voor 2009 op het programma, waarvan enkele al gestart zijn.

Het bestuur van de stichting Wireless Leiden