You are here

March 2014

Rudolf Oosterhuis overleden

Enkele dagen geleden bereikte ons het droeve bericht dat Rudolf Oosterhuis is overleden.
Rudolf was een van onze eerste vrijwilligers.
Wij wensen zijn nabestaanden alle sterkte toe.