You are here

April 2006

Subsidie toegekend

Goed nieuws van het subsidiefront: de Hogeschool Leiden heeft berichtgekregen dat hun subsidieaanvraag (E 300k, waarin begrepen E 20k voorWireless Leiden) voor het Free Discovery project door de RAAK-HBOcommissie positief beoordeeld is.Sinds 2006 hanteert de commissie een rangorde; van de 7 goedgekeurdeprojecten staat het project "Free Discovery" op de 2e plaats.Voor wie niet meer weet waar dit allemaal overgaat (dit proces looptinmiddels ruim een jaar): in svn staat de subsidieaanvraag.We kunnen nu dus aan de slag met deze projecten. Op 10 mei is er eeneerste vergadering met de Hogeschool Leiden. Vrijwilligers die hier aanmee willen doen, graag melden!

Dell en Novell sponsoren Wireless Leiden

Dell heeft een drietal 'rack servers' ter beschikking gesteld van Wireless Leiden.Ze zullen worden ingezet voor de diensten die vanaf Internet bereikbaar zijn, zoalswebsite, mailinglijsten, svn; voor de netwerkmonitoring en voor de kantoorfuncties opde apothekersdijk. Voor deze laatste wordt de software beschikbaar gesteld door Novell.We kunnen nu een belangrijke kwaliteitsslag maken in het functioneren van de administratieveen beheerssystemen.