You are here

December 2005

Kerstnachtdienst rechtstreeks uitgezonden

Voor het eerst konden dit jaar de bewoners van Zorgcentrum Rijn en Vlietde kerstnachtdienst in de Pieterskerk meemaken. Vrijwilligers vanWireless Leiden zorgden voor een directe video-verbinding via hetdraadloze netwerk. In het Zorgcentrum werd het beeld geprojecteerd in derecreatiezaal, waar de senioren de dienst van de LeidseBinnenstadsgemeente bijwoonden. Ze waren erg blij dat ze de sfeervolledienst zo konden meemaken. Het was de eerste officiele uitzending in hetkader van het zogenaamde 'Open Kerk' project.
Er zijn ook foto's van deze uitzending en meer informatie is te vinden op de wiki-pagina.

Geslaagde uitzending van Adventsconcert

Vandaag is het Adventsconcert van de Leidse Cantory rechtstreeks uitgezonden vanuit de Hooglandse Kerk naar het Zorgcentrum Rijn en Vliet.Beeld en geluid werden ge'streamed' over de draadloze verbinding en in de recreatiezaal van het Zorgcentrum geprojecteerd. Het betrof een proefuitzending in het kader van het zgn. 'Open Kerk' project dat tot doel heeft om kerkdiensten rechtstreeks uit te zenden via het netwerk van Wireless Leiden. Dit project, dat gesubsidieerd werddoor de Digitale Pioniers, verkeert nu in de afrondingsfase. Studenten van de Hogeschool Leiden zijn hierbij betrokken. Zij gaan de documentatie van het project verzorgen, zodat ookanderen gebruik kunnen maken van de ontwikkelde techniek.
Er zijn ook foto's van deze proef en meer informatie is te vinden op de wiki-pagina.