You are here

July 2004

Nieuwe werkruimte in gebruik bij LCPL


Dankzij het LCPL, het Leids Cytologisch Pathologisch Laboratorium,hebben we de beschikking gekregen over een werkruimte en kantoor aan deRooseveltstraat. Hier kunnen we computerapparatuur opslaan en nodemachines bouwen.Een geweldige vooruitgang!
Let op! Dit is geen bezoekadres, gebruikers kunnen hier dus niet terecht voor advies e.d. Daarvoor blijft de maandelijkse bijeenkomst in Societeit de Burcht de aangewezen gelegenheid.Voor dringende vragen is er ook de gebruikerslijst.