You are here

November 2003

Wireless in Paramaribo

Vanmiddag is in Amsterdam het sponsorcontract tussen Wireless Leiden en Ones getekend. Ones wil een wifi-netwerk in Paramaribo gaan bouwen. Ones wil graag gebruik maken van de door Wireless Leiden ontwikkelde technologie en onze kennis en ervaring.

Lucas van Leyden schoolproject operationeel

In een open bijeenkomst op de Lucas van Leyden basisschool werd de proefperiode van zes maanden afgesloten. De beveiligde verbinding tussen de twee locaties van deze school, via het netwerk van Wireless Leiden, is nu operationeel. De verbinding werd gedemonstrateerd d.m.v. een videolink van de locatie aan de Vliet naar de locatie aan de Ursulasteeg.Tevens werd een vervolg project in het kader van de 'Brede School', in Leiden Noord aangekondigd.