Change History for WikiStart

Version Date Author Comment
73 3 years walter update aanpak, tweede w.l. bouwsteen ubnt devices als uitgangspunt …
72 3 years walter ebtables toevoeging, intro edit
71 3 years walter iperf -u jitter/loss -b, pxe uefi32 ia32(not tested), pxe apple intel …
70 3 years walter pxe info, debian 8 64 uefi bootnetx64.efi symlink
69 3 years walter fstab ext -loop, typo's
68 3 years walter pxe fstab optie, opkg kmod-fs-isofs kmod-lib-zlib nls-cp438 etc
67 3 years walter dnsmasq.conf: pxe legacy bios tested ok, pxe uefi tested ok …
66 3 years walter dnsmasq.conf dhcp pxe legacy bios + uefi parameters untested uefi
65 3 years walter pxe dnsmasq serve efi uefi combined legacy bios images
64 4 years walter 12.09 addif eth1 to existing lan bridge br-lan
63 4 years walter pxe server betrekken bij opstart fix
62 4 years walter backfire 10.03.1 nfs root-path / 17 uses /etc/dnsmasq.conf vs …
61 4 years walter kmod-usb-ohci voor alix, dig bind-tools, pxe server nog niet reboot proof!
60 4 years walter layout
59 4 years walter iperf uitbreiding, tinyproxy uitbreiding, benchmark uitbreiding, …
58 4 years walter edit wdt, fix atk5, iperf startup service
57 4 years walter watchdog leds, pxeserver ip correct, usb extras, opkg wireless
56 4 years walter edit code style
55 4 years walter vlan voorbeeld, ipalias voorbeeld
54 4 years walter edits, vlan opzet, failsafe reset
53 4 years walter edits, firewall zones, atheros wifi voorbeeld
52 4 years walter edits
51 4 years walter wpa1/2 12.09 werkt echter kan je radio interfaces niet opnieuw …
50 4 years walter wpa1/2 tkip/aes-ccmp accesspoint werkt weer op 12.09: wellicht door …
49 4 years walter fix12.09 prism2 niet gedectecteerd op minipci/pcmcia/cb "unknown …
48 4 years walter wpa2 niet meer draaiend te krijgen, 12.09 geeft hostap unkown symbol …
47 4 years walter edit 10.03.1 tested working radio0>wlan0, zal nog met wpad en 12.09 testen
46 4 years walter edit 10.03.1 tested working radio0>wlan0, zal nog met wpad en 12.09 testen
45 4 years walter edit 10.03.1 tested working, zal nog met wpad en 12.09 testen
44 4 years walter edit opzet openwrt basis functionaliteiten
43 4 years walter edit opzet openwrt basis functionaliteiten
42 4 years walter edit intro
41 4 years walter edits/correcties voor 10.03.1
40 4 years walter combios modding info
39 4 years walter pxe fixes freedos
38 4 years huub
37 4 years huub
36 4 years walter pxe done
35 4 years walter pxe edit
34 4 years walter pxe edit
33 4 years walter pxe edit
32 4 years walter pxe edit
31 4 years walter begin pxe opzet
30 4 years walter links live usb-bootable openwrt / voyage / debian + serial console
29 4 years walter alias ip?
28 4 years walter edit
27 4 years walter freebsd sysctl.conf kern.geom.debugglags
26 4 years walter update nodogsplash
25 4 years walter wpad nodig voor hostap ath5k op 10.03.1( user.info sysinit: …
24 4 years walter tinyproxy nodogsplash conf
23 4 years walter vervolg opzet
22 4 years walter opzet routing
21 4 years walter opzet uitbreiden
20 4 years walter routing opzet
19 4 years walter typo
18 4 years walter grub update, firmware pin
17 4 years walter combios upgrade
16 4 years walter regulatory wifi channel/power
15 5 years walter atheros crda 10.0.3.1 available wifi channel fix
14 5 years walter factory reset tast niet boot partitie aan
13 5 years walter 4801 update + iperf
12 5 years walter 4801 openwrt aa
11 5 years walter exact name wireless cards
10 5 years walter net4521 links serial pxe
9 5 years walter
8 5 years walter 4521 more
7 5 years walter 4521
6 5 years walter doel
5 5 years walter irqpoll=10.0.3.1 ok 12.09 breaks, handleiding uitgebreid
4 5 years walter serial terminal
3 5 years huub
2 5 years walter
1 5 years trac