You are here

October 2012

Node HMKerk omgebouwd

In oktober 2012 is de node HMKerk (op de kerk in Hoogmade) omgebouwd conform ons IRIS concept. Volgens dat - tegenwoordig gebruikelijke - concept is het hart van de node een embedded systeem en worden de links verzorgd door kastjes (nanostations) die zowel voor de radioverbinding als voor de wifi-verbinding zorgen.

Node Juffermans afgebouwd

Nadat in augustus 2012 de antennes aan de mast zijn geplaatst voor de node Juffermans bij de gelijknamige jachthaven (zie een eerder nieuwsbericht), en begin augustus de mast aan de loods is bevestigd, hebben twee van onze vrijwilligers onlangs de Node Juffermans in de lucht geholpen. De nodekast werd geplaatst en de stroomvoorziening werd aangelegd. Om de stroomvoorziening te verzorgen bleek 40 meter utp-kabel nodig, en het trekken ven de kabel was niet gemakkelijk. Er zijn links naar de nodes Lijtweg en SOM.